เล่นไฮโลแบบล้มเจ้า มีเทคนิคการฟังเสียงอย่างไร

Homeไฮโลเล่นไฮโลแบบล้มเจ้า มีเทคนิคการฟังเสียงอย่างไร